ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Thursday, February 20, 2003

یکی از مهمترین جلوه های مردم سالاری و آزادی توی هر جامعه ای، آزادی های جنسی مردمی است که دارن تو اون جامعه زندگی می کنند. چون آخرین حد روابط خصوصی هر کسی، همون روابط جنسی اون شخصه. و یکی از مهمترین راه هایی که میشه بر اساس اون میزان پایبندی یک گروه سیاسی رو به آرمان های آزادیخواهانه و دموکراتی که ادعا می کنند، بررسی و تحلیل کرد، برنامه های اون گروه درباره آزادی های جنسیه. و شوربختانه، من به ندرت یادم می آد که گروه های اپوزیسیون خارج از کشور، جسارت سخن گفتن در این باره رو به خودشون داده باشند. شما چطور؟ نظرتون چیه؟ و آیا گروه سیاسی می شناسید که در این مورد، جهت گیری قاطعی کرده باشه؟


********************************************************

» خانه