ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, February 21, 2003

شما می دونستید که توی ایران یک حکومت دمکرات وجود داره؟ خبرشو همین الان دیدم و کلی ذوق زده شدم!!! گفتم حیفه که به شما هم نگم!


********************************************************

» خانه