ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

مذهب کاتوليک و شيعه:

پاپ = ولیِ فقيه
اسقف = آيت الله
کاردينال = حجت السلام
کشيش = امام جماعت مسجد
شماس = خادم مسجد
کتابِ مقدس = قرآن
ده يک = زکات
کليسا = مسجد
مريم مقدس = حضرت فاطمه
رُهبانيت = پرهيزگاری
راهب = درويش
کريسمس = تولد محمد
حواریون(12نفر) = دوازده امام
رفتن به کليسا در يکشنبه = نماز جمعه
حکمِ تکفير = حکمِ ارتداد
جنبشِ پروتستانیسم = جنبش خوارج
عيدِ پاک = شبِ قدر

برگرفته از «اسـلـام و قـرآن»


********************************************************

» خانه