ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 19, 2003

هوا سرد بود، ماشین هم که نداشتیم! در نتیجه یه شمع گنده رو روشن کردیم و دو نفری از روش پریدیم، اونم تو اتاقِ نشیمن!
عجب چهارشنبه سوری یی برگزار کردیم! تاریخی بود واقعن!


********************************************************

» خانه