ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 12, 2003

تلویزیون و کتابخوانی
گفتم: این شبکه هایِ تجاریِ تلویزیونی هم شورشو درآوردن با این برنامه هایِ چرت و پرتی که پخش می کنن.
گفت: اتفاقا این برنامه ها خیلی هم آموزنده هستند! هر وقت تو خونه یِ ما تلویزیون روشن می شه ، من می رم یک کتاب می خونم !!!
بر گرفته از « آواره در سـوئـد »********************************************************

» خانه