ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 15, 2003

کوتاه ترين داستان ترسناک جهان:
آخرين انسانِ زمين تنها در اتاقی نشسته بود. ناگهان در زدند!
بر گرفته از « پـاورقـی »


********************************************************

» خانه