ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 15, 2003

محمد اصفهانی را که احتمالن می شناسید؛ اگر به آهنگهایش علاقه دارید، سری به سایتش بزنید.


********************************************************

» خانه