ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, March 22, 2003

گزارشگر شبکه یِ خبر جمهری اسلامی در کنار اروند رود ایستاده بود و درباره ی تصویر در حال صحبت کردن بود. تصویری زنده از درگیری میانِ نیروهای آمریکایی و انگلیسی با باقیمانده یِ سربازانِ عراقی. ایشان می فرمودند که هنوز مشخص نیست که شبه جزیره یِ فاو در دست چه کسی است و ادعایِ رسانه های آمریکایی مبنی بر ورود به فاو صحت ندارد!... و در تمام این مدت سخنرانیِ ایشان، تصویرهای پخش شده توسط همکارِ تصویربردارِ ایشان که اتفاقن بخوبی هم روی صحنه یِ نبرد زوم شده بود، نشان از تسلط بلامنازع سربازان نیروهایِ ائتلافی داشت. ولی ایشان همچنان اصرار داشتند که ادعایِ آمریکا دروغ است و ملیت سربازانِ مشاهده شده در تصویر معلوم نیست. و این در حالی بود که به دلیل نزدیکی ساحل دیگرِ اروند رود که درگیری در آن در جریان بود، به خوبی می شد ملیت سربازان مستقر در آن منطقه را فهمید و چه بسا با کمی زوم کردن تصویر می شد رنگِ چشمانِ سربازان را برایِ برطرف شدن شک و ابهام نشان داد.
باری در این زمان ارتباط تلفنی (ماهواره ای؟) با همکار دیگرشان که انگار در آن سوی آب(در خاک عراق) بود، برقرار شد و ایشان صحنه ی جنگ را بدین صورت توصیف کرد که شبه جزیره یِ فاو بدون هیچ مشکل جدی در اختیار سربازان آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته است و سربازان عراقی مقاومت جدی نشان نداده و همگی تسلیم شده و کنترل شهر را به نیروهای ائتلاف سپرده اند و هم اینک فاو تحت اختیار و کنترل کامل آمریکا و انگلیس قرار دارد...
گمان کنم آن دوست گزارشگرِ مستقر در ساحل عراق که بدون توجه به سیاست های رسمی تلویزیون ایران به بیان واقعیت پرداخت، بهتر است همان جا مانده و به نیروهای ائتلاف درخواستِ پناهندگی دهد؛ چون در صورت بازگشت هیچ معلوم نیست چه اتفاق یا بلایی بر سرش نازل خواهد شد!


********************************************************

» خانه