ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, April 02, 2003

هر چه داریم از محرم و صفر است.
امام خمینی.
به خاطر همه یِ چیزهایی که داریم، ماه محرم و صفر را پاس میداریم. جوانان بیکار، فقر، فحشا، تورم، گرانی، دختران فراری، معلولان جنگی، شهرهای ویران شده به وسیله ی جنگ، کم شدن سهم ایران از دریای خزر، موجی های دیوانه؛ بدهی های خارجی، منزوی شدن از دنیا، از دست دادن عزت خود در پیش جهانیان، شناخته شدن به عنوان یک کشور تروریستی، کودکان خیابانی، اعتیاد، فرار مغزها، اعدام های دسته جمعی، بسته شدن روزنامه ها، قتل های زنجیری، زنان بیوه شده، کودکان یتیم، مادران داغدار، حبس دگراندیشان، دستگیرشدن منتقدان سینما، از بین رفتن آثار باستانی مثل مجسمه های حمام گنجعلی خان، بعضی از آثار تخت جمشید و ...جایگزین شدن فرهنگ عزاداری بجای جشن های سده و مهرگان و.....پارتی بازی های اداری، بالا رفتن درصد طلاق، از بین رفتن داستان های شاهنامه از کتاب های دبستانی، زیاد شدن سرقت ها و قتل ها، ....این رشته سر دراز دارد.
با تشکر و سپاس از امام خمینی به خاطر یاد آوری فرهنگ عاشورا و همه نعمت هایی که به واسطه آن به ما ارزانی شده است.
برگرفته از « زن از ریشه ی زندگی »


********************************************************

» خانه