ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Tuesday, April 15, 2003

با این همه کار، جدن نمی دانم برای به روز نگاه داشتن وبلاگ چه کنم!
بسیاری نوشته ها که هر روزه سر کار می نوشتم، به دلیل گذشتن زمان مناسب چاپشان، به بایگانی سپرده شدند!
در چند روز آینده به دنبال کامپیوتر دست دوم خواهم گشت تا به سرِکار ببرم و در آن جا مطلب ها را تایپ کنم!


********************************************************

» خانه