ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, April 05, 2003

نیما راشدان:
مخالفان جنگ ايالات متحده آمريکا عليه عراق مي گويند :

استدلال ۱ : « بمبهای آمريکايی زنان، کودکان و غيرنظاميان عراقی را هدف قرار داده اند.»
استدلال 2 : «صدام بايد برکنار شود اما نه به دست افرادی نظير ديک چنی، رامسفلد و ولفوويتز»
استدلال ۳ : «دمکراسی مفهومی درونزا، ملی و بومی است»
دنباله یِ مقاله


********************************************************

» خانه