ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, June 27, 2004

1. دوستِ روان پزشکی دارم که معتقد است فيمينيسم نوعی بيماری است. يک بار که خودش حواسش نبود، دفترچه یِ يادداشتش را خواندم .

اسم بیماری: فمینیسم

علائم: احساس اجحاف شديد که موجب آن جنس نر است

واگیری: بشدت واگیر است - اولش میگویند من فمینیست نیستم و حرفهای فمینیست ها را می زنند .بعدش هم می گویند من کمونیست نیستم ولی باز حرفهای فمینیست ها را میزنند.

راه حل: تمام ظرف ها را باید مردها بشویند- لباس زیر باید توسط مردها شسته شود- قبل از عید موقع خانه تکانی یک زهره چشم از مردها گرفته شود- از تیم محبوب فوتبال مردها بشدت انتقاد شود و سایر راه حل های پیشنهادی توسط فمینست ها

ارنستو چه گوارا!!!

2. اول آمدند سراغ کمونیست‌ها، ولی من کمونیست نبودم، بنابراین چیزی نگفتم. بعدش آمدند سراغ سوسیال‌دمکرات‌ها، ولی من سوسیال‌دموکرات نبودم، بنابراین هیچ‌کاری نکردم. بعدش آمدند سراغ سندیکاهای کارگری، ولی من که جزو سندیکا نبودم. بعدش آمدند سراغ کلیمی‌ها، من کلیمی نبودم و کار مهمی نکردم. وقتی آمدند سراغ خودم، دیگر کسی باقی نمانده بود از من دفاع کند!
"کشیشِ پروتستان مارتین نیمولرِ در دوران نازیها و رهبر هیتلر"


********************************************************

» خانه