ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, June 23, 2004سانسور در اینترنت، یعنی توهین به شعور انسان.
مخافت خود را با امضای این طومار، اعلام کنید.


********************************************************

» خانه