ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, July 15, 2007

1.حكومت‌ها هيچ وقت درس نمي‌گيرند. مردم درس مي‌گيرند.

○ ميلتون فريدمن

2.اولين لازمه‌ي دولتمرد بودن، خنگ بودن است. اين كار هميشه آسان نيست.

○ دين آچسن

3.بر سر اصول جنگيدن، آسان‌تر است تا به كار بردن آن.

○ آلفرد آدلر

4.مردم هيچ وقت به اندازه‌ي پس از شكار، دوران جنگ و قبل از انتخابات دروغ نمي‌گويند.

○ بيسمارك

5.انقلاب كه شد، چاپلوس ديروز تبديل به انقلابي دو آتشه امروز مي‌شود.

○ ادموند بُرك

6.سياست و سرنوشت بشر را كساني تعيين مي‌كنند كه آرمان و بزرگي ندارند. آنهايي كه بزرگاني شايسته‌اند وارد سياست نمي‌شوند.

○ آلبر كامو


7.سياستمدار براي اين كه ارباب شود، ژست نوكران را مي‌گيرد.

○ شارل دوگل

8.آموزش و پرورش، كارخانه دولتي مقلدپروري است.

○ نورمن داگلاس

9.من هرگز به كسي رأي نمي‌دهم. عليه كسي رأي مي‌دهم.

○ هنري فيلدينگ

10.شاهان صرفاً وقتي ناچار باشند، از طريق پارلمان حكومت مي‌كنند.

○ چارلز جيمز فاكس

11.در تمام اعصار، منافقاني به نام كشيش، تاج بر سر دزداني به نام شاه گذاشته‌اند.

○ رابرت اينگرسول

12.اصرار به نجات بشريت، تقريباً هميشه نقابي است براي حكومت كردن.

○ هنري لوييس منكن

13.سياستمدار انسان‌ها را به دو دسته تقسيم مي‌كند: ابزار و دشمن. يعني فقط يك طبقه را مي‌شناسند و آن هم دشمن است.

○ فردريش نيچه

14.رهبر كسي است كه توانايي آن را دارد كه مردم را به كاري كه دوست ندارند با رغبت وادار كند.

○ هري ترومن

15.به طور كلي هنر دولت اين است كه تا سرحد امكان از يك گروه از شهروندان پول بگيرد و به گروه ديگري بدهد.

○ ولتر


16.اگر يك‌صد سرمايه‌دار تصميم به انجام كاري بگيرند، هيچ كاري غيرقانوني نيست.

○ اندرو يانگ


17.از تاريخ مي‌آموزيم كه از تاريخ نمي‌آموزيم.

○ فردريش هگل

18.مي‌داني چرا خورشيد هرگز در امپراتوري بريتانيا غروب نمي‌كند؟ چون خداوند در تاريكي به انگليسي جماعت اعتماد نمي‌كند!

○ دونكان اسپائت

19.اغلب حكومت‌طلبي خودخواهانه را شور مقدس خدمت به خلق نام مي‌نهند.

○ آلبرت هوبارد


20.سياستمدار درست سياستمداري است كه وقتي او را بخرند، به خريدار خيانت نكند.

○ سيمون كارون

21.وظيفه اپوزيسيون خيلي ساده است. مخالفت كردن با همه چيز و راه حل ارائه ندادن!

○ لرد دربي


22.سياست، مصداق عدم بلوغ انساني است.

○ ورا برتين


********************************************************

» خانه