ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, September 28, 2009

اَعوُذُ بالنُّعُوظِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّحیم
بِسمِ الله الکَمبَادِ الحَجیم
(1)قُل اَعُوذُ برَبِّ النُّعُوظِ
(2)من شَرِّ مَا في الغُوز
(3)وَ مِن شَرِّ الفِسفِسَاتِ المَرموُز
(4)الّذي یُفسفسُ النّاسَ في التَّمُوز
(5)وَ جَعَلَهُم کَالجَمَل المَحظُوظ
(6)وَ اِختَنَقُ ممّا غَیرَهُم الجَواکِش
(7)وَ لا یَستَخدمُونَ الهَوَاکِش
(8)وَ لا دَستمَالَ وَ الاَفَالِش
(9)وَ لَم اَرَی باَیدیهم صَابُون
(10)فَاِنَّهم في النَّار خَالدُون
(11)وَ اَنتُم لَا تَفهَمُونَ
از شیطان مهربان به چیز راست شده پناه می برم
به نام خداوند کم باد حجیم
(1)بگو به پروردگار راست [کردگان] پناه می برم
(2)از شر آنچه در گوز است
(3)و از شر فس فس های پنهانی
(4)که برخی مردم در تابستان از خود بروز می دهند
(5)و [این کار] ایشان را چون شتری خوشبخت می گرداند
(6)و هر کسی غیر از آن جاکشان را خفه می گرداند
(7)و هواکش را [هم] روشن نمی کنند
(8)و از دستمال [توالت] و فلاش [سیفون] هم بهره نمی برند
(9)و دستهایشان [روی] صابون را ندیده است
(10)پس ایشان در آتش [دوزخ] جاودانه می مانند
(11)و شما [جان به جانتان کنند] نمی فهمید


********************************************************

» خانه