ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, February 23, 2003

باز هم مجبورم درباره ی سایت سـه کـاف بنویسم. دیشب با دوست بسیار عزیزی درباره ی این سایت گپ می زدم؛ و ایشان بر این باور بودند که مطالب این سایت، بر مدار اخلاق نیست. پرسش من این است: کدام اخلاق؟ چه کسی این اخلاق را تعریف کرده است؟ بر پایه ی کدام برهان؟ آیا این اخلاقی که از آن دم می زنید، همان نیست که متحجرین مذهبی و باورمندان اخلاق ماکیاولی و مردسالارانه ی جامعه ی سنتی ایران، از آن دم می زنند؟ ...
برایِ من، هر چیزی که تلنگری باشد بر باورهایِ منجمدِ باقی مانده از سده هایِ سیاهِ حکومتِ دین، خوشحال کننده است؛ و گامی رو به جلو می انگارمش.


********************************************************

» خانه