ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, February 21, 2003

چند تا سایت خیلی باحال فرهنگی پیدا کردم. به عدوان نمونه، سایت جدیدی درباره شاملو (با سایت رسمی شاملو فرق داره که گویا توسط آیدا شاملو کنترل می شه)، سایتی درباره فروغ فرخزاد، سایتی درباره صادق هدایت و سایتی هم درباره هوشنگ گلشیری. شما سایت های مشابهی سراغ ندارید؟


********************************************************

» خانه