ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, June 21, 2004

از یه بسیجی می پرسن: دلت میخواد که ایران تویِ مسابقاتِ جهانی، چه مقامی بیاره؟
می گه: مقام معظم رهبری!

یه بسیجی رویِ پیغامگیر تلفنش، این پیام رو گذاشته بود:
لطفن پس از شنیدنِ سوره یِ بقره، پیغام خود را بگذارید!

میدونید بسیج مخفف چیه؟
بنیادِ سازماندهیِ یه مشت جوجه!********************************************************

» خانه