ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, December 19, 2007برای دیدن عکس در اندازه ی بزرگتر، روی عکس کلیک کنید


********************************************************

» خانه