ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, October 29, 2008

خدا دین و حقیقت

کسانی که میتوانند تو به چرندیات معتقد کنند، میتوانند تو را مجبور به انجام کارهای وحشیانه کنند.
ولتر
تحقیقات علمی بر روی این پایه استوار است که همه اتفاقاتی که می افتند معین شده توسط قوانین طبیعت هستند و این در مورد اعمال مردم نیز صادق است. به همین دلیل است که یک محقق علمی به سختی میتواند تمایل به این عقیده داشته باشد که اتفاقها را میتوان با دعا خواندن تحت تاثیر قرار داد، مثلا با آرزو کردن و تمنا کردن از یک موجود ماورای طبیعت بتوان به تغییری دست یافت.
آلبرت انیشتن
پیامبرانی که مسلح شدند، پیروز شدند، و پیامبرانی که سلاح نداشتند از یادها رفتند.
ماکیاولی
وقتی من بچه بودم هرشب از خدا میخواستم که یک دوچرخه به من بدهد، سر انجام فهمیدم که کار خدا اینجوری نیست، بنابر این رفتم و یک دوچره دزدیدم و از آن پس هرشب از خدا میخواستم که من را ببخشد.
ارنو فیلیپ
ادیان مانند بازیهایی مانند شطرنج و تخته نرد هستند که از آسیا به اروپا آمده اند.
ولتر
دوران نادانی با کلیسای مسیحیت آغاز شد.
توماس پین
جامعه گوسفندی لایق حکومت گرگان است
برتراند راسل
اگر مردم فقط بخاطر ترس از تنبیه شدن و یا به امید پاداش گرفت خوب هستند، حقیقتا باید خیلی متاسف باشیم.
آلبرت انیشتن
خداوندا، مرا از شر طرفدارانت حفظ کن!
بی نام و نشان
تعریف ایمان: صبر نکردن برای درک اینکه چه چیز صحیح است.
فردریش نیچه
من باور دارم هردو ما بیخدا هستیم. من تنها به یک خدا کمتر از تو اعتقاد دارم. وقتی که بفهمی چرا تمامی خدایان دیگر را رد کرده ای و فقط یک خدا را قبول کرده ای، خواهی فهمید که من خدای تو را رد میکنم.
استفن روبرتز


"گفتن اینکه بیخدایی یک دین است مثل این است که گفته شود کچلی یک نوع رنگ مو است."
دون هیرشبرگ

بیخدا کسی است که هیچ پشتیبان نامرئی ندارد.
جان بوکان
شاید هدف از زندگی ما در این دنیا این نباشد که خدا را بپرستیم، بلکه این باشد که او را خلق کنیم.
آرتور کلارک.
من به کسانی که خوب میدانند خدا از آنها میخواهد که چکار کنند اعتماد ندارم، زیرا من فهمیده ام که آنها همیشه امیال خود را با امیال خدا یکی میدانند.
سوزان انتونی.

"آیا تو نمیدانی که شیطانی وجود ندارد؟ شیطان همان خدا است وقتی که مست میکند."
تام ویتز
"وقتی میتوان فهمید خدا ساخته ذهن انسان است که هروقت ما از کسی متنفریم او نیز از او متنفر است."
بی نام و نشان


********************************************************

» خانه