ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, January 08, 2010

من محاربم. لطفن من رو هم مثل بقیه‌ی محارب‌ها اعدام نکنید. چون من با حکم اعدام مخالف‌ام. من اعدام رو حتا برای خامنه‌ای و مرتضوی و رادان و ... هم درست و انسانی نمی‌دونم. من با ایجاد یک گرداب خشونت و قهر انقلابی، مثل اون چیزی که بعد از انقلاب 57 به راه افتاد و همه رو غرق کرد، مخالفم. یادم نرفته که گلایه‌ی دوستان انقلابی‌ی ِ چپی و راستی اغلب این بود که سرعت و شدت اعدام‌ها کمه، و عطش سیری‌ناپذیرشون برای خشونت و اعدام، آتشی شد که توُ خرمن خودشون هم افتاد.
بله. درست شنیدید. من تقاضا دارم که من، ایمان، ایمان ِ کافر، ایمان ِ مرتد، ایمان ِ محارب رو اعدام نکنید. بذارید من هم توُ این کشور آزادانه با عقیده‌ی خودم زنده‌گی کنم. بیایید به هم قول بدیم که توُ فردای ایران، هر کدوم از ما که قدرت رو در دست گرفتیم، خشونت با مخالفین‌مون رو ناپسند و قبیح بدونیم.


********************************************************

» خانه