ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Saturday, January 16, 2010

من که بلد نیستم. از دوستانی که بلد هستن خواهش می‌کنم توضیح بدن که "افتخار" رو چه جوری باید کرد؟


********************************************************

» خانه