ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, December 15, 2010

گـِـل بر سر عزادارن حسینی!
توضیح: "گـِـل" همان خاک است که با آب مخلوط شده است.
برگرفته از وبلاگ 00ایران، با اندکی توضیح و تغییر


********************************************************

» خانه