ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, December 20, 2010

در اعتراض به بستن حساب کاربران، در اعتراض به حذف لینک‌ها، در اعتراض به حاکمیت سانسور و خفقان در بالاترین، در اعتراض به اعدام اندیشه، در اعتراض به حضور گاو نُه من شیری به نام مهدی سانسورنژاد در اینترنت، در اعتراض به وقاحت، دورغ‌گویی و بی‌شرمی مهدی در انکار وجود سانسور در بالاترین، در اعتراض به تداوم پدیده‌ی شارلاتانیسم ِ احمدی‌نژادی از کاخ ریاست جمهوری تا دفتر ولی‌فقیه بالاترین، در اعتراض به تداوم تفکر شوم ِ شورای نگهبان از جنتی تا میترا بالایار:
تا اطلاع ثانوی و تا وقتی که مدیریت بالاترین سانسور را سانسور نکرده است، بالاترین را تحریم کرده و هیچ گونه فعالیتی در آن نخواهم داشت.
این نوشته، نه نامه‌ی خداحافظی‌ست تا دوستان نازک‌دل اشکی در فراق من بریزند و بخواهند منصرف‌ام کنند، و نه ننه‌من‌غریبم یک کاربر معتاد بالاترین که می‌خواهد بهانه‌ای برای حضور خود بتراشد. تنها و به‌ساده‌گی، اعتراض است و نه گفتن به خفقان و سانسور. همان‌گونه که دوبار ایران را در اعتراض به محدودیت و تجاوز به حقوق انسانی خودم ترک کرده‌ام، این بار هم بالاترین را در اعتراض به رویه‌ی مخوفی که در پیش گرفته ترک می‌کنم.
هر رأی و نظری که بگذارم، به معنای هم‌کاری و تأیید این سیستم بیمار و پلید خواهد بود. من از فرو رفتن تن می‌زنم.


********************************************************

» خانه