ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 12, 2003

مقام معظم رهبری: ما هرچه داريم، از اين انقلاب داريم.
..شما كه بعله!


********************************************************

» خانه