ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Sunday, March 02, 2003

در كتاب های معتبرِ تاريخي در باره یِ جمع آوري قرآن مطالب زيادي آمده است. اين جمع آوری در دو مرحله انجام شد؛ يكي در زمانِ ابوبكر و ديگري در زمانِ عثمان. تا پیش از اين كه عثمان به زورِ شمشير، قرآن ها را يكي كند، حداقل 7 قرآن مختلف وجود داشت و اين قرآن ها بقدري اختلاف داشتند، كه طرفداران هر قرآن ,طرفداران قرآنِ ديگر را كافر مي دانستند. قرآن كتابي است كه شديدا مورد تحريف قرار گرفته است. تعجب من اين است كه چگونه مسلمانان آن را كتابي آسماني محفوظ از تغيير و تحريف مي خوانند.
برگرفته از« اسـلـام و قـرآن »


********************************************************

» خانه