ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Monday, March 03, 2003

چه نیکبخت است انقلابی، که کارش با بر تخت نشاندنِ دشمنِ اصلیِ خود، پایان نیابد!
«یـاکـوب بـورکـهـارت»


********************************************************

» خانه