ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Wednesday, March 12, 2003

سال ها پيش يكي از دوستانم كه در هاليوود زندگي مي كند و شركت « اپراتوریِ ايستادی كم » دارد، به ايران آمده بود و دوست داشت اين جا فيلم توليد كند. من او را يكراست پيش آقایِ سيد محمد بهشتی بردم. بهشتی به او گفت شما بهتر است اول قوانينِ ايران را بشناسيد. او جواب داد يك جلد مي خرم و می خوانم. بهشتی گفت آن قوانين نوشته شده كه اجرا نشود و قوانينی هست كه نوشته نشده ولی اجرا مي شود؛ شما آن قوانين نوشته نشده را بياموزيد و برایِ شروع، كمی در خيابان هایِ تهران رانندگی كنيد.
دوستِ من پس از چند روز رانندگی ـآن هم در خيابان هایِ بالایِ شهرـ، خداحافظی كرد و رفت و از سيد محمد بهشتی هم كلّی تشكر كرد.
بر گرفته از: « آتـش در نـیـسـتـان »


********************************************************

» خانه