ایمانِ کافر
برای این که بت پرست نباشی، کافی نیست که بت ها را شکسته باشی؛ بایستی خویِ بت پرستی را ترک گفته باشی. نیچه

Friday, April 04, 2003

الن اسکيولينو گزارشگر نيويورک تايمز در تهران، گفتگويی با زهرا اشراقی نوه ی دختری آيت الله خمينی داشته است که در شماره ی امروز اين روزنامه با عنوانِ: دختر انقلاب ايران، با چادر مبارزه مي‌کند، به چاپ رسيده است. دنباله ی مقاله********************************************************

» خانه